Brüt Beton Astarı

Ambalaj Şekli 12 kg
Tanım Akrilik emülsiyon esaslı brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için alçı ve çimento esaslı sıvıların yüzeye aderansını arttırıcı astardır.
Renk Yeşil
Kullanım Yerleri Duvar, kolon ve tavanlarda alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce tatbik edilir.
Özellikleri Çimento ve alçı esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere aderansı arttıran bu malzemelerin hızlı su kaybını önleyen çalışma süresini uzatan kolay tatbik edilen bir astardır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer
Viskozite (KU)(25 °C) : 135 ± 5 (%10 su ile inceltme)
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.52 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 78 ± 2
pH : 8.00 - 9.00
Uygulama Kalınlığı : Max. 0,4 mm
Astarlanabilen Alan : Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 4 - 7 m² alan astarlanabilir.
Kuruma Süresi (20 °C) : Kuruma: 2 saat, 
İnceltme Oranı : %30 - 40 (su ile)                                                          Sarfiyat : Yüzeye yaklaşık 150 - 250 gr/m²

Uygulama 1 Uygulanacak yüzeylerde gevşek parçacıklar olmamalı. Her türlü yağ, gres, pas, toz ve parafin kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
Uygulama 2 İstenilen akışkanlığa göre %30 - 40 arası su ile inceltilerek yaklaşık 4 - 5 dakika düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılıp, homojen ve topaksız bir karışım elde ettikten sonra dış cephe rulosu ile hazırlanan yüzeye tek kat olarak tatbik edilir. Uygulama sırasında ürün belirli aralıklar ile karıştırılmalıdır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Astarlanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Astar kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.