JoyPlas İç Cephe Boyası

Ambalaj Şekli 3.5 kg, 10 kg ve 20 kg.
Tanım Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat, iç cephe boyasıdır.
Renk 18 adet kartela rengi.
Kullanım Yerleri Her türlü alçı, sıva, beton ve gibi iç cephe yüzeylerde güvenle kullanılır.
Özellikleri Su bazlı, kokusuz, teneffüs etme kabiliyeti olan, kapatma gücü yüksek, mat iç cephe renkli son kat boyadır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer
Viskozite(KU) (25 °C) : 134 ± 3
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.75± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 71± 2
Parlaklık (85° -Gloss) : 7 ± 3
pH : 8.00 - 9.00
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 16 m²/lt ; 9 m²/kg (30µ kuru film kalınlığı)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0.070 - 0.090 lt /m² (tek kat)                  0.125-0.165 kg/m² (tek kat)
Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Kuruma : 2-3 saat, Tam Kuruma : 24 saat
İnceltme Oranı : İlk kat %30, ikinci kat %20 (su ile - hacimce)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları Merbolin İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Merbolin Merboizolan İzolasyon Astarı ile tek kat astarlanmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının 5 - 35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama 2 Astar uygulamasından 2 - 3 saat sonra JoyPlas İç Cephe Boyası iki kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. JoyPlas İç Cephe Boyası ilk katta %30, ikinci katta %20 su ile (hacimce) inceltilerek uygulanır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C' lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
JoyPlas İç Cephe Boyası uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.