Merboclor Astar Boya

Ambalaj Şekli 18 kg.
Tanım Klor kauçuk reçine esaslı, antikorozif bir astardır.
Renk Beyaz, Gri, Kırmızı, Sarı
Kullanım Yerleri Metal yüzeylerin korozyona karşı korunmasında sonkat boyadan önce kullanılır.
Özellikleri Antikorozif pigment ihtiva ettiğinden ve klor kauçuk reçine esaslı olduğundan; metal yüzeyleri aşırı korozif ortamlarda da korur. Tek komponentli olup, uygulaması da kolaydır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Klor kauçuk Reçine / Plastifiyan
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.50 ± 0.05
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 67 ± 1
Katı Madde (Hacimce) (%) : 40 ± 1
Parlama noktası : 22
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 70
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 16 m²/lt; 10 m²/kg (25µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 4 - 7 m²/kg (25-50µ kuru film kalınlığında)
Kuruma Süresi (20 °C) : İlk kuruma : 30 - 60 dakika,                          Kuruma : 8 - 10 saat, İkinci kat Tatbikatı : 24 saat,                                  Tam Sertleşme : 7 gün.
İnceltme Oranı : Uygulama şekline bağlı olarak ağırlıkça %5 - 10 oranında Merboclor Boya Tineri ile inceltilebilir.

Uygulama 1 Yüzeylere minimum Sa 2, tercihen Sa 2½ mertebesinde kum rsapası yapılmalıdır. Uygulanacak yüzeyler; sağlam, temiz ve kuru olmalıdır.
Uygulama 2 Merboclor Astar Boya, uygulama şekline bağlı olarak Merboclor Boya Tineri ile %5 - 10 oranında inceltilerek fırça, rulo veya havasız tabanca ile iki kat halinde tatbik edilir. Katlar arasında 24 saat beklenmelidir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Astar boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merboclor Boya Tineri ile temizlenmelidir.Merboclor Astar Boya uygulanan yüzeyler 12 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.Astar boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.