Merboclor Sealer

Ambalaj Şekli 15 kg
Tanım Klor kauçuk reçine esaslı, şeffaf bir astardır.
Renk Renksiz
Kullanım Yerleri Beton ve sıva gibi yüzeylerde; klor kauçuk sonkat boyalardan önce astar olarak kullanılır.
Özellikleri Beton ve sıva gibi yüzeylere klor kauçuk boyadan önce tatbik edilir. Beton içine nüfuz ederek boyanın yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışmasını sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Klor kauçuk Reçine / Plastifiyan
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.00 ± 0.05
Parlaklık : Yarı mat
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 25 ± 1
Katı Madde (Hacimce) (%) : 17 ± 1
Parlama Noktası (°C) : 22
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 70
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 4.2m²/lt (40µ kuru film kalınluğında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 3.3m²/kg (40µ kuru film kalınluğında)
Tavsiye edilen kat sayısı : Tek kat
Kuruma Süresi(20 °C - Max.%85 bağıl nem) : İlk Kuruma : 1 - 2 saat, Kuruma : 4 - 5 saat.
İnceltme Oranı : İnceltilmeden uygulanabilir. Gerekli hallerde ağırlıkça %5 oranında Merboclor Boya Tineri ile inceltilebilir.

Uygulama 1 Uygulanacak yüzeyler; sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.
Uygulama 2 Kullanıma hazır üretildiğinden tiner ilavesi gerekmez. Merboclor Sealer iyice karıştırıldıktan sonra; beton veya sıvalı yüzeylere fırça veya rulo ile tek kat halinde tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Sealer kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merboclor Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Merboclor Sealer uygulanan yüzeyler 12 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Sealer kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.