Merboclor Sonkat Boya

Ambalaj Şekli 18 kg
Tanım Klor kauçuk reçine esaslı, tek komponentli sonkat boyadır.
Renk İsteğe bağlı
Kullanım Yerleri Beton veya sıvalı yüzeylere uygulandığı gibi, metal eşya veya konstrüksiyonların korozyona karşı korunmasında güvenle kullanılır.
Özellikleri Klor kauçuk reçinelerin özelliklerini taşıyan su, tuz, asit, alkali gibi kimyasal etkenlere dayanıklı ağır sanayi boyasıdır. Ortama uygun renk seçimiyle de dekoratif görüntü sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Klor kauçuk Reçine / Plastifiyan
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.30 ± 0.05
Parlaklık : Parlak veya yarı mat
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 55 - 62
Katı Madde (Hacimce) (%) : 37 ± 2
Parlama Noktası (°C) : 22
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 70
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 15 m²/lt; 11 m²/kg ( 25 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 4.5 - 8 m²/ kg (25 - 50 µ kuru film kalınlığında)                                                                                                Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi(20 °C - Max.%85 bağıl nem) : İlk Kuruma : 1 - 2 saat Kuruma : 8 - 10 saat, İkinci kat uygulama : 24 saat,                              Tam Sertleşme : 7 gün.
İnceltme Oranı : Uygulama şekline bağlı olarak ağırlıkça %5 - 10 oranında Merboclor Boya Tineri ile inceltilebilir.

Uygulama 1 Kum raspası Sa 2 veya tercihen Sa 2½. Uygulanacak yüzeyler; sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Merboclor Astar boya ile tek kat astarlanmalıdır.
Uygulama 2 Astar uygulaması yapılmış yüzeylere; Merboclor Sonkat Boya, uygulama şekline bağlı olarak Merboclor Boya Tineri ile %5 - 10 oranında inceltilerek fırça, rulo veya havasız tabanca ile iki kat halinde tatbik edilir. Katlar arasında 24 saat beklenmelidir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merboclor Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Merboclor Sonkat Boya uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.