Merboclor Tenis Kortu Boyası

Ambalaj Şekli 18 kg
Tanım Klor kauçuk reçine esaslı, çeşitli atmosferik şartlara dayanıklı, tek komponentli bir boyadır.
Renk Kırmızı, yeşil ve beyaz
Kullanım Yerleri Tenis kortları gibi spor alanlarının asfalt ve beton zeminlerinin işaretlenmesinde veya boyanmasında kullanılır.
Özellikleri Klor kauçuk reçinelerin özelliklerini taşıyan suya ve kimyasal etkenlere dayanıklı, asfalt ve beton zeminlere kolay tatbik edilebilen bir boyadır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Klor kauçuk Reçine / Plastifiyan
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.30 ± 0.05
Parlaklık : Yarı mat
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 55 - 60
Katı Madde (Hacimce) (%) : 36 ± 1
Parlama Noktası (°C) : 22
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 70
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 7 m²/lt; 5.5 m²/kg (50 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 4.5 - 5 m²/kg (50 µ kuru film kalınlığında)  Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi(20 °C - Max.%85 bağıl nem) : İlk Kuruma : 1 - 2 saat, Kuruma : 8 - 10 saat, İkinci kat uygulama : 24 saat ,                              Tam Sertleşme : 7 gün.
İnceltme Oranı : Ağırlıkça %10 - 15 oranında Merboclor Boya Tineri ile inceltilebilir. (Yüzey durumuna ve tatbikat şekline bağlı olarak)

Uygulama 1 Kort boyası uygulanacak yüzeyler; sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Boya uygulaması için hazırlanmış yüzeye; Merboclor Sealer 0.250-0.300 kg/m² olacak şekilde ince bir kat halinde veya Merboclor Tenis Kortu Boyası %30 - 40 oranında Merboclor Boya Tineri ile inceltilerek astar olarak kullanılabilir.
Uygulama 2 Astar uygulamasından 4 - 5 saat sonra; Merboclor Tenis Kortu Boyası uygulama şekline göre %10 - 15 oranında Merboclor Boya Tineri ile inceltilip karıştırıldıktan sonra; fırça veya rulo ile iki kat halinde katlar arasında 24 saat beklenerek tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merboclor Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Merboclor Tenis Kortu Boyası uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.