Merboizolan İzolasyon Astarı

Ambalaj Şekli 0.750 lt, 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt.
Tanım Vinil akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikon katkılı, şeffaf izolasyon malzemesi ve boya astarıdır.
Renk Açık Viyole
Kullanım Yerleri Tüm su bazlı boya uygulamalarından önce ve saten alçı yüzeylerde boya astarı olarak, iç ve dış cephelerde izolasyon malzemesi olarak güvenle kullanılır. İzolasyon malzemesi olarak; duvar, çatı ve teras çatlaklarında, banyo ve tuvaletlerde su sızmasını, bodrum katlarında rutubeti önleyen güçlü bir yalıtım malzemesidir.
Özellikleri Su bazlı, çevreye zararsız, kokusuz, yüzey emiciliğini azaltarak sonkat boya sarfiyatını düşüren, boya ile yüzey arasında köprü vazifesi görerek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayan, rutubeti önleyen izolasyon malzemesi ve boya astarıdır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Vinil akrilik kopolimer
Viskozite (KU)(25 °C) : 75 ± 5
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.00 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 34 ± 2
pH : 6.50 - 7.50
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 30 m²/lt ( 2 lt. su ile inceltme )
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 25 - 30 m²/ kg (2 lt.su ile inceltme )
Tavsiye edilen kat sayısı : Boya Astarı olarak: Tek kat / İzolasyon Malzemesi olarak: 3 - 4 kat.
Kuruma Süresi (20 °C) : Boya Astarı olarak: 2 - 3 saat, İzolasyon Malzemesi olarak: 6 - 8 saat
İnceltme Oranı: Boya Astarı olarak: 1 hacim Merboizolan, 5 - 7 hacim su, İzolasyon Malzemesi olarak :1 hacim Merboizolan, 2 hacim su

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları Merbolin İç Cephe Macunu veya Merbolin Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Macun veya saten alçı yüzey zımparalanıp, yüzey tozdan arındırılmalıdır.
Uygulama 2 A ) İzolasyon malzemesi olarak kullanıldığında; 1 hacim Merboizolan 2 hacim su ile inceltilerek birinci kat olarak uygulanır. Kuruması beklendikten sonra 1 hacim Merboizolan, 1 hacim su ile inceltilerek ikinci kat uygulaması yapılır. Geniş çatlaklı yüzeylerde; ara kurumalar beklenerek 3,4 hatta 5 kat uygulanabilir. B ) Boya Astarı olarak : 1 hacim Merboizolan 5 - 7 hacim su ile inceltilerek fırça veya rulo ile yüzeye tek kat tatbik edilir. C ) Saten Alçı Astarı olarak ; 1 hacim Merboizolan 7 hacim su ile inceltilerek fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit oranda nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5-35 °C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Kullanım amacına göre inceltilmez ise; sonkat boya filminde arızalara sebep olabilir.
Astar kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.