Merbolin Altın Yaldız Boya

Ambalaj Şekli 0.200 kg, 0.750 kg ve 2.5 kg.
Tanım Hidrokarbon reçine esaslı, altın pigment içeren bir boyadır.
Renk Altın
Kullanım Yerleri Her türlü ahşap veya metal yüzeylerde güvenle kullanılır.
Özellikleri Yüzeye kolayca uygulanır. Hava şartlarına dayanıklı, renk solması yapmayan hava kurumalı bir boyadır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Hidrokarbon reçine
Viskozite (sn / F4)(25 °C) : 10 - 15
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.00 ± 0.05
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 40 ± 2
Parlaklık ( 60° - Gloss ) : Yarı mat
Parlama Noktası ( °C ) : < 21
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 12 - 17 m²/lt (30 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 10 - 15 m²/kg
Tavsiye edilen kat sayısı : tek kat
Kuruma Süresi (20 °C) : 15 - 20 dakika
İnceltme Oranı : inceltilmez

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarından tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır.
Uygulama 2 Ürün kullanıma hazır şekilde üretilmiştir. İnceltilmeden fırça, rulo veya boya tabancası ile tek kat tatbik edilir. İkinci kat uygulama gerekiyorsa; katlar arasında bir saat beklenmelidir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo Merbolin Rapid / Hammerton Tineri ile temizlenmelidir.
Merbolin Altın Yaldız Boya uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.  
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.