Merbolin Anti-Su

Ambalaj Şekli 1 kg , 3 kg, 10 kg ve 20 kg
Tanım Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, su yalıtım malzemesidir.
Renk Beyaz
Kullanım Yerleri Çatı, teras, temel ve bodrum duvarlarındaki her türlü sıva, beton, tuğla vb. gibi yüzeylerde su yalıtımı amacıyla güvenle kullanılır.
Özellikleri Yüzeylere yatay ve dikey olarak uygulanabilen, uygulandığı yüzeye iyi yapışan, elastik yapısı nedeniyle çatlamayan, katran, asfalt ve solvent gibi zararlı maddeler içermeyen, çevre dostu, su bazlı, su yalıtım ve geçirimsizlik malzemesidir.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer
Viskozite (KU)(25 °C) : 134 ± 3
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.42 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 66 ± 2
Parlaklık ( 85 ° - Gloss ) : 7 ± 3 ( mat )
pH : 8.00 - 9.00
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : Dikey yüzeylerde : 0,6 kg / m² ( İki kat) Yatay yüzeylerde : 1,5 kg / m² ( Üç kat)
Tavsiye edilen kat sayısı : İki veya üç kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Dokunma Kuruması : 1 - 2 saat Kuruma : 3 - 4 saat
İnceltme Oranı : Astar katı olarak kullanıldığında %40 oranında su ile inceltilir, diğer katlarda inceltilmeden kullanılır.

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeydeki eski kabarmış kısımlar kazınarak temizlenmelidir.
Uygulama 2 Merbolin Anti - Su %40 oranında su ile inceltilerek iyice karıştırılır ve fırça veya rulo ile yüzeye astar katı olarak uygulanır. Hava sıcaklığına bağlı olarak, katlar arasında 12 - 24 saat beklenerek iki kat, gerekirse üç kat halinde inceltilmeden tatbik edilir. Uygulanan her kat, bir önceki katın uygulama yönüne ters yönde tatbik edilmelidir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Merbolin Anti - Su kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Merbolin Anti - Su uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Merbolin Anti - Su kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.