Merbolin Avantaj Silikonlu Dış Cephe Boyası

Ambalaj Şekli 2.5 lt, 7.5 lt ve 20 kg
Tanım Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat, dış cephe duvar boyasıdır.
Renk 46 adet kartela rengi.
Kullanım Yerleri Binaların dış cephelerindeki her türlü sıva, brüt beton, ytong, tuğla vb. yapı malzemelerinde güvenle kullanılır.
Özellikleri Silikon yapısından dolayı; yüksek su buharı geçirgenliğine, düşük su absorbsiyonuna sahip olup, alkali direnci yüksek ve su iticidir. Boyanan yüzeyin nefes almasını, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Bu nedenle yüzey daima kuru kalır. Çevreye zararsız, su geçirmez, sürtünme ve yıkanmaya, güneş ışınlarına, deniz kıyılarındaki tuzlu nemin zararlı etkilerine dayanıklıdır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer - Silikon Emülsiyon
Viskozite (KU)(25 °C) : 134 ± 3
Yoğunluk (g/ml) (20°C) : 1.62 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 66 ± 2
Parlaklık (85° -Gloss) : 7 ± 3
pH : 8.00 - 9.00
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 15 m²/lt ; 9 m²/kg. (30µ kuru film kalınlığı)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0.070 - 0.090 lt /m² (tek kat)                   0.110 - 0.145 kg/m² (tek kat)
Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Kuruma : 1 - 3 saat, Tam Kuruma: 24 saat
İnceltme Oranı : %20 - 25 (su ile - hacimce)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları Merbolin Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Yüzeye Merbolin Silikonlu Dış Cephe Astarı veya Merbolin Merboizolan İzolasyon Astarı tek kat tatbik edilmelidir.
Uygulama 2 Astar uygulamasından 2 - 4 saat sonra; Merbolin Avantaj Silikonlu Dış Cephe Boyası %20 - 25 oranında (hacimce) su ile inceltilerek , yüzeye iki kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasında 1 - 3 saat beklenmelidir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ' lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Merbolin Avantaj Silikonlu Dış Cephe Boyası uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.