Merbolin Boya Sökücü

Ambalaj Şekli 0.800 kg ve 12 kg.
Tanım Yüzeydeki mevcut boya filminin yumuşatılarak yüzeyden ayrılmasında kullanılan bir üründür.
Renk Renksiz
Kullanım Yerleri Metal, sıva, taş, ahşap ve beton gibi yüzeylerdeki her türlü boyanın yumuşatılarak yüzeyden sökülmesini sağlar.
Özellikleri Kıvamsı yapısı sayesinde hem dikey hem de yatay yüzeylerde kullanılabilir. Kalın boya tabakalarında derinlemesine nüfuz ederek, yüzeye zarar vermeden boyayı söker.
Teknik Özellikler

Görünüş : Kıvamlı opak sıvı
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.16 ± 0.02
Viskozite (mps) : 20000 ± 5000 (Brookfield)
Kullanım Miktarı : 3 - 5 m²/kg (Boya filmi kalınlığına bağlı olarak)
İnceltme : Gerekli hallerde %10 - 30 oranında su ile inceltilerek kullanılabilir.

Uygulama 1 Merbolin Boya Sökücü boya filminin üzerine fırça ile tatbik edilir. Eski ve kalın boya tabakalarının üzerine daha kalın katlar halinde uygulanmalıdır. Boya filmine etkisi boyanın kalınlığına, esnek ve eskiliğine bağlı olup; genelde 5 - 15 dakikada yüzeydeki boya filmini yumuşatarak sökülmesini sağlar.
Uygulama 2 Yumuşayan boya kaplamaları; spatül gibi yardımcı aletlerle kazınır veya basınçlı su püskürtülerek sökülür. Boya kaplamaları söküldükten sonra yüzey su ve deterjan ile temizlenmelidir. Yüzey yeniden boyanacak ise iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 30 °C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya sökücü tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır. Yakınında sigara içilmemelidir.
Boya sökücü ambalajlarının ağzı uzun süre açık bırakılmamalıdır. Kullanıldığı alanlar iyi havalandırılmalıdır.
Kullanımı esnasında eldiven, maske, gözlük vb. koruyucu malzeme kullanılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H412   Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P281 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.