Merbolin Dönüşüm Astarı

Ambalaj Şekli 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt.
Tanım Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz pigmentli, iç cephe astar boyasıdır.
Renk Beyaz
Kullanım Yerleri Solvent bazlı boya ile boyalı yüzeylerin, su bazlı boya ile boyanması istendiğinde, boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlayan bir dönüşüm astarıdır.
Özellikleri Su bazlı, kokusuz, pigment ihtiva ettiğinden örtücülüğü yüksektir. Son kat boya ile yüzey arasında köprü vazifesi görerek; boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer
Viskozite (KU)(25 °C) : 110 ± 5
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.44 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 57 ± 2
pH : 8.00 - 9.00
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 12m²/lt, 9 m²/kg (30µ kuru film kalınlığı)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0.100 – 0.120 lt/m² ( tek kat )                0.140 - 0.170 kg/m² (tek kat)
Tavsiye edilen kat sayısı : Tek kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Kuruma: 12 saat, Tam kuruma: 24 saat
İnceltme Oranı : %10 - 15 (su ile)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kabarmış kısımlar kazınmalı, eski solvent bazlı boyalı yüzeyler; iri dişli bir zımpara (No:220) ile zımparalanarak diş açılmalı, yüzeydeki kir ve zımpara tozları temizlenmelidir.
Uygulama 2 Merbolin Dönüşüm Astarı %10 - 15 oranında su ile inceltilerek yüzeye tek kat halinde, fırça veya rulo ile tatbik edilir. İki kat uygulama gerekiyorsa, katlar arasında 12 saat kuruma beklenmelidir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5-35 °C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Merbolin Dönüşüm Astarı uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Astar kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.