Merbolin Epoksi Astar Boya

Ambalaj Şekli (I.Komp.: 17 kg / II.Komp.: 3 kg) , (I.Komp.: 4.250 kg / II.Komp.: 0.750 kg)
Tanım Epoksi reçine esaslı iki komponentli antikorozif bir astardır.
Renk Gri, beyaz.
Kullanım Yerleri Metal yüzeyleri, korozyona karşı koruma amacıyla güvenle kullanılır.
Özellikleri Kimyasal maddelere dayanıklı, toksit olmayan pigment ihtiva eden bir astar boyadır..
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Epoksi Reçine / Poliamid Sertleştirici
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.50 ± 0.05
Parlaklık : Mat
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 73 ± 2
Katı Madde (Hacimce) (%) : 53 ± 2
Parlama Noktası (°C) : 22
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 120
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 14.5 m²/lt; 10 m²/kg (35 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 5.5 - 11 m²/kg (25 - 50 µ kuru film kalınlığında)
Karışım oranı(Ağırlıkça): I.Komponent: 85 / II.Komp.(Sertleştirici): 15
Karışım Ömrü (20 °C) : 8 - 12 saat.
Tavsiye edilen yaş film kalınlığı : 65 - 110 µ
Tek Katta Elde Edilebilen Kuru film kalınlığı : 30 - 50 µ
Kuruma Süresi(20 °C - Max.%85 bağıl nem) : İlk Kuruma : 30 dakika Kuruma : 1-2 saat, İkinci kat uygulama : 14 - 16 saat,                            Tam Sertleşme : 7 gün.
İnceltme Oranı : Uygulama şekline bağlı olarak ağırlıkça %5 - 10 oranında Merbolin Epoksi Boya Tineri ile inceltilebilir.

Uygulama 1 Kum raspası Sa 2 veya tercihen Sa 2½. Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.
Uygulama 2 I. ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle karıştırılıp, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra; fırça veya havasız tabanca ile bir veya iki kat halinde, katlar arasında 16 saat beklenerek tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır
Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Epoksi Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.