Merbolin Epoksi Macun

Ambalaj Şekli I. Komponent: 2.5 kg / II. Komponent (Sertleştirici) : 2.5 kg
Tanım Epoksi reçine esaslı iki komponentli bir macundur.
Renk Beyaz
Kullanım Yerleri Metal yüzeylerdeki yüzey bozukluklarının düzeltilmesinde güvenle kullanılır.
Özellikleri Kimyasal maddelere dayanıklı, yüzeye kuvvetle yapışan, esnek, çatlama yapmayan bir epoksi macundur. 24 saat sonra zımparalanabilir.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Epoksi Reçine - Poliamid Reçine
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.70 ± 0.05
Parlaklık : Mat
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 96 ± 1
Katı Madde (Hacimce) (%) : 85 ± 1
Parlama Noktası (°C) : 25
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 140
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 1 m²/lt (500 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0.4 - 0.8 m²/kg (500 µ kuru film kalınlığında)
Karışım oranı(Ağırlıkça): I.Komponent:50 / II.Komponent(Sertleştirici):50
Karışım Ömrü (20 °C) : 3 saat.
Tek Katta Elde Edilebilen Kuru film kalınlığı : 500 µ - 2mm
Kuruma Süresi(20 °C - Max.%85 bağıl nem) : 24 saat sonra zımparalanabilir.
İnceltme Oranı : Kullanıma hazır olup, inceltme gerektirmez. Gerekli durumlarda; az miktarda Merepoks Epoksi Boya Tineri ile inceltilebilir.

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Uygun epoksi astar uygulanmış yüzeylere tatbik edilir.
Uygulama 2 I. ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle karıştırılıp, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra; spatula veya mala ile yüzeye uygulanır. 24 saat sonra zımparalanabilir, zımparalama işleminden sonra temizleme işlemine müteakip sonkat boya uygulaması yapılabilir
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır
Önemli Uyarılar

Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır
Karışım ömrü dolduktan sonra macun kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merepoks Epoksi Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Macun kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır


ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.