Merbolin Epoksi Sealer

Ambalaj Şekli I. Komponent: 15 kg / II. Komponent (Sertleştirici): 5 kg
Tanım Epoksi reçine esaslı, şeffaf iki komponentli bir astardır.
Renk Renksiz
Kullanım Yerleri Beton yüzeylerde epoksi boyadan önce güvenle kullanılır.
Özellikleri Beton yüzeylere epoksi boyadan önce tatbik edilerek yüzeyin doyurulmasını ve tatbik edilecek boyanın yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışmasını sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Epoksi Reçine - Poliamid Sertleştirici
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0.90 ± 0.05
Parlaklık : Yarı mat
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 23 ± 1
Katı Madde (Hacimce) (%) : 20 ± 1
Parlama Noktası (°C) : 22
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 5 - 6 m²/ lt ; 6 m²/kg (35 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 4  - 7 m²/kg (25 - 50 µ kuru film kalınlığında)
Karışım oranı(Ağırlıkça): I.Komponent:75/ II.Komponent:25(Sertleştirici)
Karışım Ömrü (20 °C) : 8 - 12 saat.
Tek Katta Elde Edilebilen Kuru film kalınlığı : 15 - 25 µ
Kuruma Süresi(20 °C - Max.%85 bağıl nem) : İlk Kuruma : 1 - 2 saat, Kuruma : 2 - 4 saat, İkinci kat uygulama : 24 saat,                                        Tam Sertleşme : 7 gün.
İnceltme Oranı : Tatbikat viskozitesinde üretildiği için, inceltme gerektirmez.

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.
Uygulama 2 I. ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle karıştırılıp, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra; fırça veya rulo ile bir veya iki kat halinde, katlar arasında 24 saat beklenerek tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır
Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Epoksi Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.