Merbolin Fosforlu Boya

Ambalaj Şekli 1 kg ve 2.5 kg
Tanım Güneş ışığından veya herhangi bir aydınlatma cihazından içerisine aldığı ışığı geri veren bir boya malzemesidir.
Renk Yeşilimsi açık sarı.
Kullanım Yerleri Binaların merdiven boşluklarında, koridorlarda, zeminlerde her türlü güvenlik ve uyarı işaretlerinin boyanmasında kullanılır. Herhangi bir sebeple elektrik kesildiğinde veya karanlık bir ortama girildiğinde bu sayede insanlar yollarını görebilir ve güvenle hareketlerine, işlerine devam edebilirler. Merbolin Fosforlu Boya dekoratif amaçla da kullanılabilir.
Özellikleri Bünyesine aldığı ışığı ürünün yapısına göre 1 ile 24 saat arasında geri verir. Elektrik kesildiğinde veya güneşin batışından sonra hava karardığında topladığı ışığı geri verir. Bu dolma ve boşalma (şarj-deşarj) olayı yaklaşık 10 sene devam eder.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Alkid reçine
Viskozite (KU)(25 °C) : 90 ± 5
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.15 ± 0.05
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 68 ± 1
Parlaklık (85° -Gloss) : Yarı mat
Parlama Noktası ( °C) : 37
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 6,2 m²/kg (70 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 5 m²/kg (70 µ kuru film kalınlığında) Tavsiye edilen kat sayısı : İki veya üç kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Dokunma Kuruması : 1 - 2 saat ,                        Toz Tutmama Kuruması : 6 - 8 saat, İkinci kat uygulama : 10 saat,            Tam Sertleşme : 7 gün
İnceltme Oranı : Tatbikat şekline göre %10 - 15 Merbolin Sentetik Tiner ile inceltilebilir.

Uygulama 1 Uygulanacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey açık renk veya beyaz astar boya ile boyanmalıdır. Fırça veya boya tabancası ile tatbik edilebilir. Fırça tatbikatında % 15 oranında sentetik tiner ilave edilip iyice karıştırılır, dibe çöken fosfor homojen olarak karıştırılmalıdır. Aksi takdirde ışıma zayıf olacaktır. Boya tabancası ile uygulamada sentetik tiner ile % 20-25 civarında inceltilerek ve iyice karıştırıldıktan sonra kullanılır.
Uygulama 2 Boyanabilen Alan: En az iki kat uygulanmalıdır. Her katta m² ye 130 - 150 gr. Merbolin Fosforlu Boya kullanılmalıdır. Kuruma Süresi : 20 °C de 6 - 8 saat de kurur, ikinci kat uygulaması en az 10 saat sonra yapılmalıdır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C lik ortamlarda açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo Merbolin Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.
Merbolin Fosforlu Boya uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H411   Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.