Merbolin Isıya Dayanıklı Alüminyum Boya (150 °C)

Ambalaj Şekli 16 kg
Tanım Alkid reçine esaslı, alüminyum pigment ihtiva eden, 150 °C ısıya dayanıklı bir boyadır.
Renk Metalik Gri
Kullanım Yerleri 150 °C‘ ye kadar ısınan metal yüzeylerin korunmasında güvenle kullanılır
Özellikleri 150 °C’ ye kadar ısıya dayanıklı, uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışan, aluminyum rengi veren ve örtme gücü yüksek sonkat boya olup ince katlar halinde uygulanması tavsiye edilir.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Alkid reçine
Viskozite (KU)(25 °C) : 65 - 70
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.05 ± 0.03
Parlaklık : Metalik görünüm
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 53 ± 2
Katı Madde (Hacimce) (%) : 42 ± 2
Parlama Noktası (°C) : 30
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 21 m²/lt ; 21 m²/kg (20 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0,085 - 0,100 lt/m² (tek katta),                0,085 - 0,100 kg/m²(tek katta)                                                              Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi(20 °C - Max.%85 bağıl nem) : İlk Kuruma : 1 saat,      Tam Kuruma : 6 - 8 saat, İkinci kat uygulama : 12 saat
İnceltme Oranı : Gerektiği hallerde %5 - 10 oranında Merbolin Isıya Dayanıklı Boya Tineri ile inceltilebilir.

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarından tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır
Uygulama 2 Her katta 10 - 15 µ kuru film kalınlığında fırça, rulo veya boya tabancası ile tatbik edilir. Katlar arasında on iki saat kuruma beklenmelidir. Sistemin işletmeye alınmasında boya filminin tamamı ile sertleşmiş olmasına dikkat edilmeli ve sıcaklık yavaş yavaş arttırılmalıdır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Isıya Dayanıklı Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Merbolin Isıya Dayanıklı Boya uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.