Merbolin Isıya Dayanıklı Alüminyum Boya (600 °C)

Ambalaj Şekli 16 kg
Tanım Silikon reçine esaslı, alüminyum pigment ihtiva eden bir boyadır.
Renk Metalik Gri
Kullanım Yerleri Her türlü metal yüzeyde; baca, soba ve egzost borularında yüksek ısıya dayanım amaçlı güvenle kullanılır.
Özellikleri 600 °C 'ye kadar ısıya dayanıklı, uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışan, aluminyum rengi veren ve örtme gücü yüksek sonkat boyadır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Silikon reçine
Viskozite (KU)(25 °C) : 60 - 65
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.05 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 45 ± 2
Katı Madde (Hacimce) (%) : 35 ± 2
Parlaklık : Metalik görünüm
Parlama Noktası (°C) : >21
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 600
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 14 m²/ lt; (20 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi(Pratik):0,085-0,100 lt/m²(tek katta),                              0,085 - 0,100 kg/m² (tek katta)
Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi(20 °C) : İlk kuruma : 1 saat, Kuruma : 6 - 8 saat,                İkinci kat uygulama : 12 saat,                                                                      Tam Sertleşme : Çalışma sıcaklığına ulaşıldıktan 24 saat sonra
İnceltme Oranı : Gerektiği hallerde %5 - 10 oranında Merbolin Isıya Dayanıklı Boya Tineri ile inceltilebilir.

Uygulama 1 Kum raspası Sa 2½ mertebesinde temizlik yapılması tavsiye edilir. Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarından tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır.
Uygulama 2 Her katta 10-15 µ kuru film kalınlığında fırça veya havasız tabanca ile tatbik edilir. Katlar arasında on iki saat kuruma beklenmelidir. Sistemin işletmeye alınmasında boya filminin tamamı ile sertleşmiş olmasına dikkat edilmeli ve sıcaklık yavaş yavaş arttırılmalıdır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Isıya Dayanıklı Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Merbolin Isıya Dayanıklı Boya uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H260 Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar.
H312+H332 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P223 Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi olası temasından kaçının.
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.