Merbolin Metalize Alt Vernik

Ambalaj Şekli 15 kg
Tanım Modifiye alkid reçine esaslı, hava kurumalı sentetik bir verniktir.
Renk Renksiz.
Kullanım Yerleri Her türlü plastik hediyelik eşya ve otomobil farlarının iç yüzeylerinde ve kozmetik ambalajlarda metalik kaplamadan önce metalize alt verniği olarak güvenle kullanılır.
Özellikleri Metalik kaplamanın yüzeye kuvvetle yapışmasını sağlar. Hava kurumalı olup, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Modifiye alkid reçine
Viskozite (sn)(D4-20 °C) : 15 ± 2
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0.90± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 36 ± 2
Katı Madde (Hacimce) (%) : 32 ± 2                                                          Parlama Noktası ( °C) : >21                                                                        Kuruma Süresi(20 °C - Max.%85 bağıl nem) : 1 saat

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.
Uygulama 2 Gerektiğinde Merbolin Metalize Alt Vernik Tineri ile inceltilerek; tek kat halinde boya tabancası ile tatbik edilir. 15 - 30 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra; 60 - 70 °C’ de 1 saat fırınlanır. Soğutulduktan sonra; üzeri metalize ile kaplanır. İstendiğinde metalize filmi koruma amaçlı Merbolin Metalize Üst Verniği tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo Merbolin Metalize Alt Vernik Tineri ile temizlenmelidir.
Vernik kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır. 


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.