Merbolin Metalize Üst Vernik

Ambalaj Şekli 15 kg
Tanım Alkid ve nitroselüloz reçine esaslı, hava kurumalı bir verniktir.
Renk Renksiz
Kullanım Yerleri Her türlü plastik hediyelik eşyanın alüminyum kaplandıktan sonra metalizenin dış etkenlerden korunması için kullanılan bir verniktir.
Özellikleri Metalize kaplanmış yüzeylerin daha dayanıklı olmasını sağlar. Hava kurumalı, kullanıma hazır bir verniktir.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Alkid ve Nitroselüloz Reçine
Viskozite (sn)(D4-20 °C) : 17 ± 2
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0.90± 0.01
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 13,5 ± 1
Katı Madde (Hacimce) (%) : 10 ± 1                                                                  Parlama Noktası ( °C ) : < 21                                                                  Kuruma Süresi (20 °C - Max.%85 bağıl nem): 30 dakika

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.
Uygulama 2 Gerektiğinde Merbolin Metalize Üst Vernik Tineri ile inceltilerek; tek kat halinde boya tabancası ile tatbik edilir. 15 - 30 dakika oda sıcaklığında kurutulur.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo Merbolin Metalize Üst Vernik Tineri ile temizlenmelidir.
Vernik kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.