Merbolin Saten Alçı Astarı

Ambalaj Şekli 5 lt, 10 lt ve 20 lt.
Tanım Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, iç cephe astarıdır.
Renk Şeffaf
Kullanım Yerleri Saten alçı veya macun uygulanmış iç cephe yüzeylerde, su bazlı boya uygulanmış eski yüzeylerde; son kat boya uygulamalarından önce güvenle kullanılır.
Özellikleri Yüksek penetrasyon özelliğinden dolayı, alçı yüzeyin emiciliğini tamamen önleyerek, boya sarfiyatını azaltır ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Kullanıma hazır olup; her türlü su bazlı son kat boyadan önce astar olarak kullanılabilir.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer
Viskozite (D4 sn)(25 °C) : 10 ± 2
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.05 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 9 ± 1
pH : 7.00 - 8.00
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 15 m²/lt ( tek kat ) ( yüzey porozite ve emiciliğine bağlı olarak )
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0.070 - 0.100 lt/m² ( tek kat )                  0.070 - 0.100 kg/m² ( tek kat )
Tavsiye edilen kat sayısı : Tek kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Kuruma : 1- 2 saat , Sonkat Uygulaması : 6 saat sonra
İnceltme Oranı : İnceltilmez

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. İç duvar yüzeyler Merbolin İç Cephe Macunu veya saten alçı ile düzleştirilme-lidir. Macunlanan yüzeyler 12 - 24 saat kurumaya bırakılmalıdır. Yüzeydeki çıkıntı ve pürüzler zımpara ile temizlenmelidir. Sentetik boyalı yüzeyler mutlaka zımparalanmalıdır.
Uygulama 2 Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra; Merbolin Saten Alçı Astarı inceltilmeden, yüzey porozite ve emiciliğine bağlı olarak bir veya iki kat halinde yüzeye fırça, rulo veya boya tabancası ile tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Merbolin Saten Alçı Astarı uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Astar kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.