Merbolin Selülozik Astar

Ambalaj Şekli 0.850 kg, 3 kg ve 12 kg.
Tanım Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, hava kurumalı bir astardır.
Renk Gri ve Beyaz.
Kullanım Yerleri Mobilya ve metal yüzeyler için geliştirilmiş olup; bu tür yüzeylerde güvenle kullanılır.
Özellikleri Yüzeye iyi yapışan, yüksek dolgu gücüne sahip, kolay zımparalanan, çabuk kuruyan bir astardır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Alkid reçine / Nitroselüloz
Viskozite (KU)(25 °C) : 85 - 90
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.32 ± 0.02
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 58 ± 2
Parlaklık (60° - Gloss) : Mat
Parlama Noktası ( °C ) : < 21
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 17 m²/lt (30 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0,070 - 0,080 lt/m² (tek katta),                0,095 - 0,105 kg/m² (tek katta)
Tavsiye edilen kat sayısı : İki veya üç kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Dokunma kuruması : 5 - 10 dakika,                Zımpara Kuruması : 2 - 3 saat
İnceltme Oranı : %25 - 30 (Merbolin Selülozik Tiner ile)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru, pas ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki eski kabarmış boya kalıntıları temizlenmeli, yüzeydeki seviye farklarını gidermek için lokal macunlama yapılmalı ve zımparalanmalıdır.
Uygulama 2 Merbolin Selülozik Astar; %25 - 30 oranında Merbolin Selülozik Tiner ile inceltilerek, boya tabancası ile 2 - 3 kat halinde, katlar arasında 10 - 15 dakika kuruma beklenerek tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Selülozik Tiner ile temizlenmelidir.
Merbolin Selülozik Astar uygulanan yüzeyler 12 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Astar kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.