Merbolin Selülozik Son Kat Boya

Ambalaj Şekli 0.850 kg, 3 kg ve 12 kg.
Tanım Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, hava kurumalı, parlak sonkat bir boyadır.
Renk 16 adet kartela rengi
Kullanım Yerleri Her türlü mobilya ve metal yüzeylerde güvenle kullanılır.
Özellikleri Fiziksel darbelere dayanıklı, renkleri solmayan, uygulandığı yüzeye iyi yapışan, çabuk kuruyan, parlak, son kat boyadır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Alkid reçine / Nitroselüloz
Viskozite (KU)(25 °C) : 80 - 85
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.03 ± 0.05
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 35 - 40
Parlaklık (60° - Gloss) : Min. 80
Parlama Noktası ( °C ) : < 21
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 12 m²/lt (30 µ kuru film kalınlığında) 
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0,100 - 0,120 lt/m² (tek katta)
Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Dokunma kuruması : 10 dakika,                      Toz Tutmama Kuruması :15 - 20 dakika, Tam Kuruma : 4 - 6 saat.
İnceltme Oranı : %25 - 30 (Merbolin Selülozik Tiner ile)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Ahşap ve metal yüzeyler Merbolin Selülozik Astar ile astarlanmalı ve zımparalanmalıdır.
Uygulama 2 Merbolin Selülozik Boya; %25 - 30 oranında Merbolin Selülozik Tiner ile inceltilerek, pistole ile iki veya üç çapraz kat halinde, katlar arasında 5 - 10 dakika beklenerek tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Selülozik Tiner ile temizlenmelidir.
Merbolin Selülozik Son Kat Boya uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.