Merbolin Selülozik Vernik - Dolgu

Ambalaj Şekli 0.750 lt, 2.500 lt ve 15 lt
Tanım Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı bir dolgu verniğidir
Renk Renksiz
Kullanım Yerleri Her türlü ahşap malzemelerin gözeneklerini doldurmak ve üzerine uygulanacak katlar için düzgün ve pürüzsüz bir zemin elde etmek için güvenle kullanılır.
Özellikleri Çabuk kurur, kolay zımparalanır, yüzeyin doğallığını bozmaz. Ahşabın doymasını sağlar, sonkat verniğin emilmesini önleyerek zaman ve malzemeden tasarruf sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Alkid reçine / Nitroselüloz
Viskozite (KU)(25°C) : 80 ± 5
Yoğunluk (g/ml) (20°C) : 0.93 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 27 ± 1
Parlama Noktası ( °C ) : < 21
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 10 m ² / lt (30 kuru film kalınlığında )
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0,065 - 0,095 lt/m² ( tek katta ) 0,060 - 0,090 kg/m² ( tek katta )
Tavsiye edilen kat sayısı : İki veya üç kat
Kuruma Süresi (20°C) : Dokunma kuruması : 15 - 30 dakika Zımpara Kuruması : 1,5 - 2 saat
İnceltme Oranı : %10-15 (Merbolin Selülozik Tiner ile)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey iyice zımparalanıp tekrar temizlenmelidir. Uygulamadan önce yüzey Merbotex Ahşap koruyucu ile doyurulmalıdır.
Uygulama 2 Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Merbolin Selülozik Dolgu Verniği %10-15 oranında Merbolin Selülozik Tiner ile inceltilerek pistole ile iki veya üç kat halinde çapraz olarak tatbik edilir. Hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat sonra, zımpara yapılmalıdır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında üç yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo Merbolin Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.
Merbolin Yat Vernik uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Vernik kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.