Merbolin Shop Primer

Ambalaj Şekli 16 kg
Tanım Vinil reçine esaslı tek komponentli antikorozif bir astardır
Renk Kırmızı
Kullanım Yerleri Metal eşya ve konstrüksiyon yüzeylerin, korozyondan korunması amacıyla güvenle kullanılır
Özellikleri Kimyasal etkenlere dayanıklı, aşınma mukavemeti yüksek, kısa sürede sertleşen bir astar boyadır
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Vinil Reçine
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.20 ± 0.05
Parlaklık : Mat
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 50 ± 1
Katı Madde (Hacimce) (%) : 28 ± 1
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 80
Parlama Noktası (°C) : 10
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 14 m²/lt ; 10.5 m²/kg (20 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 5.5 - 7.5 m²/kg (20 - 30 µ kuru film kalınlığında)
Tavsiye edilen yaş film kalınlığı : 70 - 125 µ
Tek Katta Elde Edilebilen Kuru film kalınlığı : 20 - 35 µ
Kuruma Süresi(20°C - Max.%85 bağıl nem) : İlk Kuruma : 10 - 15 dakika Kuruma : 1 - 2 saat, İkinci kat uygulama : 3 saat,                                        Tam Sertleşme : 3 gün.
İnceltme Oranı : Ağırlıkça %10 - 15 oranında Merbolin Shop Primer Boya Tineri ile inceltilebilir. (Yüzey durumuna ve tatbikat şekline bağlı olarak)

Uygulama 1 Kum raspası Sa 2 veya tercihen Sa 2½. Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır
Uygulama 2 Merbolin Shop Primer iyice karıştırıldıktan sonra; tatbikat şekline göre ağırlıkça %10-15 oranında Merbolin Shop Primer Boya Tineri ile inceltilir ve iyice karıştırılır. Havalı veya havasız boya tabancası ile iki kat halinde tatbik edilir. Katlar arasında üç saat beklenmelidir
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Astar boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Shop Primer Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Merbolin Shop Primer uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Astar boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.