Merbolin Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması

Ambalaj Şekli 25 kg.
Tanım Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat, grenli, dış cephe kaplamasıdır.
Renk 46 adet kartela rengi.
Kullanım Yerleri Binaların dış kısmındaki her türlü sıva, brüt beton, ytong, tuğla vb. yapı malzemelerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılır.
Özellikleri Silikonlu yapısından dolayı yüksek su buharı geçirgenliği, düşük su absorbsiyonuna sahiptir. Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye ve yıkanmaya dayanıklı, örtme gücü yüksek, renkleri solmayan, su bazlı, grenli dış cephe kaplamasıdır. Su, nem, güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine dayanıklı olup, yüzeyin nefes almasını sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer - Silikon Emülsiyon
Viskozite (KU)(25 °C) : 135 - 140 ( %5 su ile inceltme )
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.80 ± 0.01
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 84 ± 2
Parlaklık (85° -Gloss) : 7 ± 3
pH : 8.00 - 9.00
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 2 m²/lt
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 1 - 1.5 kg/m²
Tavsiye edilen kat sayısı : Tek kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Kuruma: 1 - 2 saat, Tam Kuruma : 24 saat
İnceltme Oranı : %5 - 10 (su ile - hacimce)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları Merbolin Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Yüzeye Merbolin Silikonlu Dış Cephe Astarı veya Merbolin Merboizolan İzolasyon Astarı tek kat tatbik edilmelidir. Ürün %50 su ile inceltilerek astar olarak da kullanılabilir.
Uygulama 2 Astar uygulamasından 2 - 4 saat sonra; Merbolin Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması iri desen istenirse olduğu gibi, ince desen istenirse %5 - 10 oranında (hacimce) su ile inceltilerek tek kat halinde rulo ile tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C 'lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Merbolin Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.