Merbolin Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı

Ambalaj Şekli 3 kg, 10 kg ve 20 kg.
Tanım Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikon katkılı, su bazlı, beyaz astardır.
Renk Beyaz
Kullanım Yerleri Her türlü sıva, beton, eternit vb. gibi yüzeylerde astar olarak güvenle kullanılır.
Özellikleri Dış etkenlere karşı dayanıklı, örtme gücü yüksek olup; sonkat boya sarfiyatını azaltır. Silikon ihtiva ettiğinden, yüzeyin nefes almasını ve su geçirimsizliğini sağlar. Sonkat boya ile yüzey arasında köprü vazifesi görür.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer - Silikon reçine
Viskozite (KU)(25 °C) : 126 ± 3
Yoğunluk (g/ml) (20°C) : 1.74 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 71 ± 2
pH : 8.00 - 9.00
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 16 m²/lt , 9 m²/kg (30µ kuru film kalınlığı)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0,070 – 0,080 lt / m² ( tek kat) ,            0,120 - 0,140 kg / m² ( tek kat)
Tavsiye edilen kat sayısı : tek kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Kuruma : 4 - 6 saat,                                          Tam Kuruma : 8 - 10 saat
İnceltme Oranı : %15 - 20 (su ile)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir.
Uygulama 2 Merbolin Silikonlu İç / Dış Cephe Astarı %15 - 20 oranında su ile inceltilerek yüzeye fırça veya rulo ile tek kat tatbik edilir
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Merbolin Silikonlu İç / Dış Cephe Astarı uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Astar kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.