Merbolin Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası

Ambalaj Şekli 2.5 lt, 7.5 lt ve 15 lt.
Tanım Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, ipek mat, silikonlu iç cephe boyasıdır.
Renk 32 adet kartela rengi.
Kullanım Yerleri Her türlü alçı, sıva, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılır.
Özellikleri Su bazlı, silikon katkılı, silinebilir, kapatma gücü yüksektir. Küfe karşı dirençlidir. Çevreye zararsız, kokusuz, dekoratif, ipek mat sonkat iç cephe boyasıdır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer
Viskozite (KU)(25 °C) : 115 - 120
Yoğunluk (g/ml) (20°C) : 1.34 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 57 ± 2
Parlaklık (85° -Gloss) : 45 ± 3
pH : 8.00 - 9.00
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 15 m²/lt ; 11 m²/kg (30µ kuru film kalınlığı)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0.075 - 0.095 lt /m² (tek kat), 0.100 - 0.125 kg/m² (tek kat)
Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Toz Tutmama: 1 saat,                                        İkinci Kat Uygulama: 4 - 5 saat, Tam Kuruma: 24 saat
İnceltme Oranı : %10 (su ile)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam kuru ve temiz olmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir. Düzgün bir zemin elde etmek için; yüzeye Merbolin Akrilik İç Cephe Macun veya saten alçı uygulaması yapılmalıdır. Macun uygulamasından sonra yüzey gerekirse zımparalanmalı ve Merbolin Merboizolan İzolasyon Astarı ile astarlanmalıdır.
Uygulama 2 Astar uygulamasından 2 - 3 saat sonra; Merbolin Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası % 10 su ile (hacimce) inceltilerek, iki kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasında 4 - 5 saat beklenmelidir. Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının 5-35 °C arasında olmasına özen gösterilmelidir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C' lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Merbolin Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.