Merbolin Solventsiz Epoksi Sealer

Ambalaj Şekli I. Komponent: 10 kg / II. Komponent(Sertleştirici) : 6 kg
Tanım Solventsiz epoksi reçine esaslı iki komponentli, şeffaf bir astardır.
Renk Renksiz
Kullanım Yerleri Beton yüzeylerde solventsiz epoksi zemin kaplamalarından önce astar olarak güvenle kullanılır.
Özellikleri Beton yüzeylere solventsiz epoksi kaplamalarından önce tatbik edilerek yüzeyin doyurulmasını ve tatbik edilecek kaplama malzemesinin yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışmasını sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Epoksi Reçine / Poliamin Sertleştirici
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.10 ± 0.05
Parlaklık : Parlak
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 99 ± 1
Katı Madde (Hacimce) (%) : 98 ± 1
Parlama Noktası (°C) : Yanmaz
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 140
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 5 m²/lt; 4 m²/kg ( 200 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 3 - 4.5 m²/kg (150 - 250 µ kuru film kalınlığında)
Karışım oranı(Ağırlıkça): I.Komp.: 62.5 / II.Komp.(Sertleştirici): 37.5
Karışım Ömrü (20 °C) : 30 - 40 dakika.
Kuruma Süresi(20 °C - Max.%85 bağıl nem): İlk Kuruma: 1 - 2 saat Kuruma : 5 - 6 saat, İkinci kat uygulama: 10 - 12 saat,                                  Tam Sertleşme : 7 gün.
İnceltme Oranı : İnceltilmeden kullanılır.

Uygulama 1 Uygulama yapılacak beton yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeyde yağ var ise; kimyasal temizleme malzemeleri ile temizlenmeli, çok miktarda emilmiş yağ var ise yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın derinlere işlediği alanlar kırılarak tamir edilmelidir.
Uygulama 2 I. ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle karıştırılıp, m² 'ye 0.250 kg kullanılacak şekilde yaklaşık 200 µ kalınlıkta sert fırça veya rulo ile temizlenmiş beton yüzeye uygulanır. Çok gözenekli yüzeylerde iki kat uygulama yapılmalıdır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır
Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Epoksi Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H302+H312 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var.Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
P405 Kilit altında saklayın.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.