Merbolin Solventsiz Epoksi Şeffaf Vernik

Ambalaj Şekli (I.Komp.: 12 kg / II.Komp.: 6 kg) , (I.Komp.: 2 kg / II.Komp.: 1 kg)
Tanım Solventsiz epoksi reçine esaslı iki komponentli, şeffaf bir verniktir.
Renk Renksiz, şeffaf
Kullanım Yerleri Cam elyafı takviyeli polyesterin, ahşabın ve diğer konstrüksiyonların korunması ve tamiri için kullanılır. Ahşap masa ve süs eşyalarını kalın dolguyla kaplayarak yapışma ve koruma sağlar. Elektronik malzemeleri sabitlemek için üzerine dolgu yapmak suretiyle kaplama yapılabilir.
Özellikleri İki komponentli, kimyasal etkenlere dayanıklı, ahşap, metal veya diğer konstrüksiyonlar üzerine yapışması kuvvetli bir verniktir. Ahşaba mükemmel nüfus eder, ağaç birleşmelerini güçlendirir ve esneklik sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Epoksi Reçine / Poliamin Sertleştirici
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 0.95 ± 0.05
Parlaklık : Parlak
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 97 ± 1
Katı Madde (Hacimce) (%) : 96 ± 1
Parlama Noktası (°C) : Yanmaz
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 140
Esneklik : İyi                                                                                                      Su Dayanıklılık : İyi                                    
Solventlere Dayanıklılık : İyi
Karışım oranı(Ağırlıkça): I.Komp.: 67 / II.Komp.(Sertleştirici): 33                                                             (2 Birim / 1 Birim)
Karışım Ömrü (20 °C) : 1 saat.
Kuruma Süresi(20 °C - Max.%85 bağıl nem): İlk Kuruma: 2 - 3 saat Kuruma : 8 - 10 saat, İkinci kat uygulama: 24 saat,                                  Tam Sertleşme : 7 gün.
İnceltme Oranı : Tiner ilavesi tavsiye edilmez.

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.
Uygulama 2 I. ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle karıştırılıp, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra; fırça, rulo veya boya tabancası ile bir veya iki kat halinde, katlar arasında 24 saat beklenerek tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır
Karışım ömrü dolduktan sonra vernik kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Epoksi Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H302+H312 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var.Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
P405 Kilit altında saklayın.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.