Merbolin Solventsiz Epoksi Zemin Kaplama Malzemesi

Ambalaj Şekli I. Komponent: 16 kg / II. Komponent(Sertleştirici) : 4 kg
Tanım Solventsiz epoksi reçine esaslı iki komponentli, kendiliğinden yayılan bir zemin kaplamasıdır.
Renk İsteğe bağlı
Kullanım Yerleri Fabrikaların depo, laboratuvar vb. bölümlerinde, hastane ve market gibi iş yerlerinin zeminlerinin kaplanmasında güvenle kullanılır
Özellikleri Beton ve metal yüzeylere uygulanan kimyasal maddelerden etkilenmeyen, fiziksel ve kimyasal etkenlere dayanıklı, kolay temizlenebilen, mekanik mukavemeti yüksek bir zemin kaplama malzemesidir. Kaplama yüzeyi isteğe göre düz veya pürüzlü olabilir. 2.5 - 3 mm kalınlıkta uygulanır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi: Epoksi reçine - Poliamin Sertleştirici 
Yoğunluk (g/ml) (20 °C): 1.45 ± 0.10
Parlaklık : Parlak 
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 97 ± 1 
Katı Madde (Hacimce) (%) : 95 ± 1 
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 140 
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 2.5 - 3 kg/m² (2.5 - 3 mm kuru film kalınlığında) 
Karışım oranı (Ağırlıkça):I. Komp.: 80 / II. Komp.( Sertleştirici): 20
Karışım Ömrü (20 °C) : 1 saat (1 kg karışım için) 
Tek Katta Elde Edilebilen Kuru film kalınlığı: 2.5 - 3 mm 
Kuruma Süresi(20 °C - Max. %85 bağıl nem):İlk Kuruma: 1 - 2 saat Kuruma: 12 saat, Tam Sertleşme: 7 gün 
İnceltme Oranı:Tiner ilavesi tavsiye edilmez 

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir ve nemden arındırılmalıdır. Beton yüzeylere Merbolin Solventsiz Epoksi Sealer uygulanmalı ve 24 saat kuruma beklendikten sonra kaplama malzemesi uygulanmalıdır.
Uygulama 2 I. ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle karıştırılıp, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra; spatula veya mala ile zemine yayılır. Dişli rulo kaplamanın üzerinde gezdirilerek var olan hava kabarcıkları dışarı atılır ve düzgün yayılma sağlanır. Kaplama malzemesinin mekanik direncini arttırmak için hazırlanan karışıma %30 - 40 oranında 0.2 - 0.3 mm tane boyutunda kum ilave edilebilir. 2 - 3 mm kalınlığında uygulama yapılır. Hazırlanan karışım 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır
Karışım ömrü dolduktan sonra kaplama malzemesi kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Epoksi Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Kaplama malzemesi kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H302+H312 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var.Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
P405 Kilit altında saklayın.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.