Merbolin Su Bazlı Panel Kapı Boyası

Ambalaj Şekli 0.750 lt, 2.5 lt ve 15 lt.
Tanım Saf akrilik bağlayıcı esaslı, yarı parlak panel kapı boyasıdır.
Renk Beyaz ve istenilen muhtelif renkler.
Kullanım Yerleri Her türlü iç ve dış ahşap yüzeylerde ve Amerikan panel kapılarda güvenle kullanılır.
Özellikleri Su bazlı, silinebilir ve yıkanabilir olup, kapatma gücü yüksek, ahşap dokusunu gösteren yarı parlak sonkat boyadır.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Saf Akrilik kopolimer
Viskozite (KU)(25 °C) : 100 - 110
Yoğunluk (g/ml) (20°C) : 1.33 ± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 54 ± 2
Parlaklık (85° -Gloss) : 60 ± 5
pH : 8.00 - 9.00
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 18 m²/lt ; 13 m²/kg (30µ kuru film kalınlığı)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0.065 - 0.085 lt /m² (tek kat), 0.085 - 0.115 kg/m² (tek kat)
Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Toz Tutmama: 1-2 saat,                                        İkinci Kat Uygulama: 3 - 4 saat, Tam Kuruma: 24 saat
İnceltme Oranı : %5-10 (su ile)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam kuru ve temiz olmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve zımparalanmalıdır.
Uygulama 2 Merbolin Su Bazlı Panel Kapı Boyası kullanıma hazır olup, gerek görülürse %5-10 arası su ile inceltilerek, fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat uygulanır. Katlar arasında 4 saat beklenmelidir. Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının 5-30 °C arasında olmasına özen gösterilmelidir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C' lik ortamlarda orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Merbolin Su Bazlı Panel Kapı Boyası uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.