Merbolin Trafik Yol Çizgi Boyası

Ambalaj Şekli 25 kg.
Tanım Klor kauçuk modifiye alkid esaslı, soğuk yol çizgi boyasıdır.
Renk Beyaz ve Sarı
Kullanım Yerleri Asfalt kaplamalı yol yüzeylerinde, durak, otopark veya yaya geçitlerinde işaretleme amaçlı kullanılır.
Özellikleri Yüksek esneklik ve mükemmel aşınma direncine sahiptir. Mekanik direnci yüksek olduğundan yüzeylerde uzun süreli kalıcı film oluşturur. Özel katkı maddeleri ihtiva ettiğinden ışığı yansıtarak karayollarının trafik düzen ve güvenliğini sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Klor Kauçuk - Alkid Reçine
Viskozite (KU)(25 °C) : 80 - 90
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.60 ± 0.05
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 80 ± 2
Parlaklık (60° -Gloss) : Mat
Parlama Noktası ( °C) : <21
Kaplama Kapasitesi (Pratik): 0.6 lt/m² , 1 kg/m² (400 µ kuru film kalınlığında)
Tavsiye edilen kat sayısı : Tek kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Dokunma Kuruması : 15 dakika,                      Tam Kuruma : 1 saat
İnceltme Oranı : %5 - 10 (Merbolin Trafik Yol Çizgi Boyası Tineri ile)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.
Uygulama 2 Uygulama şekline ve hava sıcaklığına bağlı olarak; Merbolin Trafik Yol Çizgi Boyası; %5 - 10 oranında Merbolin Trafik Yol Çizgi Boyası Tineri ile inceltilerek; rulo, fırça veya özel çizgi makineleri ile tek kat halinde tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 10 - 40 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Trafik Yol Çizgi Boyası Tineri ile temizlenmelidir.
Merbolin Trafik Yol Çizgi Boyası uygulanan yüzeyler 1 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.