Merbolin Vinil Epoksi Yol Çizgi Boyası

Ambalaj Şekli I. Komponent: 17 kg / II. Komponent (Sertleştirici) : 3 kg
Tanım Epoksi ve vinil reçine kombinasyonlu, iki komponentli yol çizgi boyasıdır.
Renk Beyaz ve sarı
Kullanım Yerleri Beton zemin ve asfalt kaplamalı yol yüzeylerinde; durak, otopark ve yaya geçitlerinde işaretleme amaçlı kullanılır.
Özellikleri Kimyasal maddelere dayanıklı olup, mükemmel aşınma direncine sahiptir.Mekanik direnci yüksek olduğundan yüzeylerde uzun süreli kalıcı film oluşturur ve bu nedenle karayollarının trafik düzen ve güvenliğini sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Vinil - Epoksi Reçine / Poliamid Sertleştirici
Viskozite (KU)(25 °C) : 85 ± 5 (I. Komponent)
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1,40 ± 0.05 (Karışım)
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 64 ± 2
Katı Madde (Hacimce) (%) : 48 ± 2
Parlaklık : Yarı mat
Parlama Noktası (°C) : 22
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 100
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 1.25 m²/lt; (350-400 µ kuru film kalınlığında)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 1 m²/lt (350 - 400 µ kuru film kalınlığında)
Karışım oranı (Ağırlıkça) : I. Komp.: 85 / II. Komp.(Sertleştirici): 15
Karışım Ömrü (20 °C) : 6 - 8 saat.
Tavsiye edilen kat sayısı : Tek kat
KurumaSüresi (20°C-Max.%85 bağıl nem):                                                  Dokunma kuruması: Max.2 saat,  Tam kuruma : Max. 8 saat.
İnceltme Oranı : %5 - 10 (Merbolin Vinil Epoksi Yol Çizgi Boya Tineri ile)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.
Uygulama 2 I. ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle iyice karıştırılmalı ve 5 – 10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulama şekline ve hava sıcaklığına bağlı olarak; Merbolin Vinil-Epoksi Yol Çizgi Boyası %5-10 oranında Merbolin Vinil Epoksi Yol Çizgi Boya Tineri ile inceltilerek; rulo, fırça veya özel çizgi makineleri ile tek kat halinde tatbik edilir. Karışım maximum 6 saat içinde kullanılmalıdır.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır
Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merepoks Epoksi Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.