Merbolin Yüzey Toleranslı Epoksi Boya

Ambalaj Şekli I. Komponent: 15 kg / II. Komponent (Sertleştirici): 5 kg
Tanım Epoksi reçine esaslı, yüksek katı maddeli, yüzey toleranslı, iki komponentli antikorozif bir boyadır.
Renk Beyaz, Gri, Oksid Kırmızı, Oksid Sarı
Kullanım Yerleri Yüzey temizliğinin çok iyi yapılamadığı petrol tesisleri, rafineri, termik santral vb. gibi tesislerdeki her türlü metal yüzeylerin atmosferik ve kimyasal etkenlerden korunması amacıyla güvenle kullanılır.
Özellikleri Hem astar hemde sonkat olarak kullanılabilir. Yüzeye kuvvetle yapışır. Katı maddesinin yüksek, boyadaki solvent miktarının düşük olması nedeniyle, eski boyalı yüzeylere uygulanmasında olumsuzluk görünmez. Tek kat uygulamada, kalın film tabakası elde edilebilir. Sert bir film teşekkül ettiğinden aşınma ve darbe mukavemeti yüksektir.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Epoksi Reçine / Poliamid Sertleştirici
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.45 ± 0.05
Parlaklık : Yarı mat
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 87 ± 2
Katı Madde (Hacimce) (%) : 80 ± 1
Isı Mukavemeti (Kuru) (°C) : 140
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 5.5 m²/kg (100 µ kuru film kalınlığında)
Karışım oranı (Ağırlıkça) : I. Komp.: 75 / II. Komp.(Sertleştirici): 25
Karışım Ömrü (20 °C) : 2 - 3 saat.
Tavsiye edilen yaş film kalınlığı : 125 - 130 µ
Tek Katta Elde Edilebilen Kuru film kalınlığı : 100 µ
Kuruma Süresi(20 °C-Max.%85 bağıl nem) : İlk Kuruma : 2 - 3 saat Kuruma : 10 - 12 saat, Tam Sertleşme : 7 gün.
İnceltme Oranı : Uygulama şekline bağlı olarak ağırlıkça %5 - 10 oranında Merbolin Epoksi Boya Tineri ile inceltilebilir.

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Eski kabarmış boyalar kazınmalı ve kum raspası Sa. 2½ veya tercihen Sa. 3 mertebesinde temizlenmelidir.
Uygulama 2 I. ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle karıştırılıp, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra; fırça, rulo veya havasız tabanca ile bir veya iki kat halinde, katlar arasında 10 - 12 saat beklenerek tatbik edilir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır
Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Merbolin Epoksi Boya Tineri ile temizlenmelidir.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.