Merbotherm Dış Cephe Isı Yalıtım Boyası

Ambalaj Şekli 15 lt.
Tanım Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, yapısında seramik katkı malzemeleri ihtiva eden, mat, dış cephe ısı yalıtım boyasıdır.
Renk Kartela renkleri.
Kullanım Yerleri Her türlü alçı, sıva, beton ve eternit gibi dış cephe yüzeylerde dekoratif, ısı izolasyonu ve koruyucu amaçla güvenle kullanılır.
Özellikleri Fotokatalitik özelliğinden dolayı; yüzeyler sürekli temiz ve kuru kalır. Alevlenme süresini geciktiren, kolay temizlenebilen, kapatma gücü, teneffüs kabiliyeti ve mekanik direnci yüksek, çevreye zararsız, kokusuz, dekoratif, su bazlı mat dış cephe ısı yalıtım boyasıdır. Her mevsim ve çeşitli hava şartlarında %30 - 35’lere varan enerji tasarrufu sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer
Viskozite (KU)(25 °C) : 134 ± 3
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.20± 0.02
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 66 ± 2
Katı Madde (Hacimce) (%) : 52 ± 2
Parlaklık (85° -Gloss) : 7 ± 3 (mat)
pH : 8.00 - 9.00
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 17 m²/lt ; 14 m² / kg. (30µ kuru film kalınlığı)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0.070 - 0.090 lt /m² (tek kat),                 0.085 - 0.110 kg/m² (tek kat)
Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Kuruma : 2 - 3 saat, Tam Kuruma: 24 saat
İnceltme Oranı : % 20 - 25 (su ile - hacimce)

Uygulama 1 Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları Merbolin Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Yüzeye Merbolin Silikonlu Dış Cephe Astarı veya Merbolin Merboizolan İzolasyon Astarı tek kat tatbik edilmelidir.
Uygulama 2 Astar uygulamasından 2 - 3 saat sonra Merbotherm Dış Cephe Isı Yalıtım Boyası %20 - 25 su ile (hacimce) inceltilerek yüzeye iki kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasında 2 - 3 saat beklenmelidir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C ‘lik ortamlarda orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Merbotherm Dış Cephe Isı Yalıtım Boyası uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.