Merbotherm İç Cephe Isı Yalıtım Boyası

Ambalaj Şekli 15 lt.
Tanım Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, yapısında seramik katkı malzemeleri ihtiva eden, mat iç cephe ısı yalıtım boyasıdır.
Renk Kartela renkleri.
Kullanım Yerleri Her türlü alçı, sıva, beton ve eternit gibi iç cephe yüzeylerde dekoratif, ısı izolasyonu ve koruyucu amaçla güvenle kullanılır.
Özellikleri Fotokatalitik özelliğinden dolayı; sigara ve kalorifer isi gibi kirlerin boya yüzeyine tutunmasını önler. Alevlenme süresini geciktiren, kolay temizlenebilen, iç yüzeylerdeki terlemeyi önleyen, kapatma gücü, teneffüs kabiliyeti ve mekanik direnci yüksek, çevreye zararsız, kokusuz, dekoratif, su bazlı mat iç cephe boyasıdır. Her mevsim ve çeşitli hava şartlarında %30 - 35’lere varan enerji tasarrufu sağlar.
Teknik Özellikler

Bağlayıcı Tipi : Akrilik kopolimer
Viskozite(KU) (25 °C) : 134 ± 3
Yoğunluk (g/ml) (20 °C) : 1.15± 0.03
Katı Madde (Ağırlıkça) (%) : 60± 2                                                                Katı Madde (Hacimce) (%) : 45± 2
Parlaklık (85° -Gloss) : 7 ± 3
pH : 8.00 - 9.00
Kaplama Kapasitesi (Teorik) : 16,5 m²/lt ; 14 m²/kg (30µ kuru film kalınlığı)
Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 0.070- 0.090 lt /m² (tek kat),                    0.080-0.100 kg/m² (tek kat)
Tavsiye edilen kat sayısı : İki kat
Kuruma Süresi (20 °C) : Kuruma : 2-3 saat, Tam Kuruma : 24 saat
İnceltme Oranı : %25 - 30  (su ile - hacimce)

Uygulama 1 Uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları Merbolin İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Merbolin Merboizolan İzolasyon Astarı ile astarlanmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının 5- 35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama 2 Astar uygulamasından 2 - 3 saat sonra Merbotherm İç Cephe Isı Yalıtım Boyası %25 - 30 su ile (hacimce) inceltilerek yüzeye iki kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasında 2 - 3 saat beklenmelidir.
Depolama Şartları Direkt güneş ışığı almayan 5 - 35 °C 'lik ortamlarda açılmamış orijinal ambalajlarında depolanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.
Önemli Uyarılar

Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C arasında olmalıdır.
Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.
Merbotherm İç Cephe Isı Yalıtım Boyası uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.
Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.


ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103  Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321  Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.